•  iipp
  •  

Emer Mbiemer Curriculum Vitae

  •  iipp
  •  

Instituti i Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë, njofton të gjithë të interesuarit për të qënë pjesë e anëtarëve të bordit pranë ISKK-së, si përfaqësues të IIPP-së të aplikojnë duke marrë në konsiderat këto kritere të par... më shumë

  •  iipp
  •  

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa 1 13.03.2023 Kerkese informacion mbi automjetet në pronësi të IIPP 1 13.03.2023 IIPP aktualisht nuk zotëron në pronësi të s... më shumë