LEGJISLACIONI

Ligj stat. e te perndjekurve politike 7748 DT 04.08.1993

Kuadri ligjor i te perndjekurve politike

Ligji për Dëmshpërblimin e ish të Dënuarve Politikë

Ligji i IIP-se 2014 l Ndryshimet l p_ligji_15155_1

Ligj_8246_01.10.1997