Instituti Ish të përndjekurit politikë Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

29-12-2023

Thirrje anëtar bordi ISKK

Filed under: Dokumenta,Lajme,Uncategorized — iipp @ 10:25 PD

Shkarkoni PDF: Thirrje-anetar-bordi-ISKK

 

18-12-2023

Njoftim

Filed under: Lajme,Uncategorized — iipp @ 08:47 PD

Instituti i Integrimit ish te Perndjekurve Politike, njofton te gjithe te interesuarit se ka nisur procedurat ligjore per studimin e tregut per gjetjen e ambienteve (zyrave) me qira, per ushtrimin e veprimtarise se punes, per vitin 2023.
Sa me siper, jane te lutur te gjithe operatoret ekonomik te interesuar te sjellin prane ambienteve aktuale te IIPP, oferta ekonomike, ne forme shkresore, te cilet duhet paraprakisht te permbushin kriteret si me poshte vijon:

 1. Ambienti me qira të jetë afër me zyrat ekzistuese të IIPP-së në mënyrë që të jetë i aksesueshëm lehtësisht nga komuniteti i të përndjekurve politikë (brenda unazës aktuale të Tiranës).
 2. Të jetë afër me Drejtorinë e Pagesave dhe Dëmshpërblimit, Ministria e Financave për shkak të bashkëpunimit që IIPP ka me këtë Drejtori.
 3. Të ketë ambiente të mjaftueshme për ofrimin e të gjitha shërbimeve që ofron IIPP-ja.
 4. Ambientet duhet të jenë të lira para datës 1 Janar 2024.
 5. Sipërfaqja e kërkuar të jetë afërsisht 200 -300 m2.

Ky njoftim eshte i vlefshem deri ne daten 20.12.2023.

22-11-2023

Programi I Transparences

Filed under: Dokumenta,Lajme — iipp @ 10:24 PD

Programi i transparences

Kerkese per ndihme ekonomike

Plan Buxheti per vitin 2023


Format Kerkese per informacioni

Model Format Ankese

Format Informacioni 2

Format Informacioni 3

Regjistri Parashikimeve 2023

Regjistri Realizimeve 2022

03-07-2023

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Filed under: Dokumenta,Lajme,Uncategorized — iipp @ 10:02 PD
Nr. RendorData e kërkesës Objekti i kërkesësData e përgjigjesPërgjigjeMënyra e përfundimit të kërkesësTarifa
113.03.2023Kerkese informacion mbi automjetet në pronësi të IIPP1 13.03.2023IIPP aktualisht nuk zotëron në pronësi të saj asnjë automjet.e-mail


[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes
[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

13-03-2023

THIRRJE PËR APLIKIM

Filed under: Dokumenta,Lajme,Uncategorized — iipp @ 01:30 MD

Instituti i Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë, njofton të gjithë të interesuarit për të qënë pjesë e anëtarëve të bordit pranë ISKK-së, si përfaqësues të IIPP-së të aplikojnë duke marrë në konsiderat këto kritere të parashikuara në ligjin Nr. 10 242, datë 25.2.2010 “PËR INSTITUTIN E STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT NË SHQIPËRI”:
1- Vërtetim për dhënie Statusi të personit aplikues ose familjarë tij.
2- Të jetë personalitet i njohur nga komuniteti akademik dhe shoqëria civile
3- Që zotërojnë aftësi profesionale dhe kanë dhënë kontribut në shoqëri sidomos për çështjen e trajtimit të rehabilitimit moral të ish të përndjekurve politikë.
4- Kushtet e përcaktuara për nëpunësin e lartë të shërbimit civil
5- Të plotësoj kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 18 të Ligjit nr. 10242 datë 25.02.2010
6- Të mos ketë qenë anëtar ose bashkëpuntor i Sigurimit të Shtetit ose vendet e Traktatit të Varshavës.

Të gjithë të interesuarit të dorëzojnë dokumentacionet pranë Institutit të Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë, si më poshtë:
1- Curriculum Vita-e
2- Dëshmi Penaliteti
3- Vërtetim nga Autoriteti i Dosjeve
4- Kopje të dokumentacionit mbi kualifikimet.
5- Kopje të botimeve që trajtojnë përndjekjen politike

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
BILAL KOLA

30-05-2018

Thirrje për prezantime për Konferencën shkencore

Filed under: Lajme — iipp @ 09:28 PD

Thirrje për prezantime për Konferencën shkencore:

“Tё mohuar nga regjimi”: burgjet, sistemi i internim-dёbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri 1945-1990

Ndër problematikat e marrёdhёnieve sё shoqёrisё shqiptare me tё shkuarёn komuniste, diskursi mbi pjesёn represive tё regjimit duket se ёshtё komponenti mё e vёshtirё. Opinioni publik tregon një lloj refuzimi për t’u pёrfshirë nё debate mbi dhunën shumëplanëshe që ushtronte regjimi ndaj kundërshtarëve të tij politikë dhe familjeve të tyre, mbi sistemin e burgjeve dhe atё tё internim/dëbimeve, mbi vuajtjet e njerëzve në këto burgje dhe kampe dhe keqtrajtimet e shumta që ata vuajtën në to. 

Puna e detyrueshme është përdorur gjerësisht në Shqipërinë komuniste, menjëherë pas vendosjes së regjimit. Kampet e punës ishin vende ku dënimi kryhej duke bërë punë të detyruar si bonifikim, ndërtime veprash publike, nxjerrje mineralesh, bujqësi etj. Ato ndërtoheshin shpeshherë pranë vendit ku të burgosurit duhet të punonin. Kampet e tilla kanë qenë të përkohshme (të ndërtuara me çadra apo barake, të rrethuar nga tela me gjemba dhe rreptësisht të kontrolluara nga ushtarë të armatosur), ndërsa në raste të tjera ishin të vendosura në formë të përhershme, sidomos afër minierave. Kampet e para të punës për të burgosurit ishin ato të Jubës, afër Durrësit (1946); ai i Maliqit afër Korçës (1946); Bedenit dhe Lekajt afër Kavajës (1948), Valshuk, Berat (1948) e shumë të tjerë. Puna e detyruar aplikohej edhe në vendet e internimit gjatë periudhës 1945-1953. Të gjithë të internuarit pavarësisht nëse ishin burra, gra, të moshuar apo fëmijë jetonin në vende të rrethuara me tela me gjemba dhe detyroheshin të punonin në punë tejet të rënda. Kampe të tilla pune për të internuarit kishte në Tiranë, Tepelenë, Cërrik etj.

Kampet e punës për të burgosurit ishin fenomeni më i dhimbshëm i regjmit komunist. Një raport i Departamentit të Shtetit drejtuar Kombeve të Bashkuara në vitin 1955 shprehet me nota shqetësuese për përdorimin e punës së detyrueshme në burgjet dhe kampet e internimit në Shqipëri. Sipas tij, “puna e detyrushme përdoret në masë në Shqipëri që kur regjimi i sotmë komunist erdhi në fuqi në Nëndor 1944. Janë botuar një numur ligjesh dhe vendimesh të cilat legalizojnë punën me përdhunë, dhe Kodi Penal i ri Shqiptar që u adoptua në Maj 1952, bazuar në Kodin Penal Sovjetik bën parashikime me mjeshtëri për “punë korrektonjëse” dhe internime qytetarësh në kampe koncentrimi dhe pune. Edhe fëmijët që kanë mbërritur moshën 12 vjeç janë të përgjegjshëm kundrejt masave për në kampet “me punë korektonjëse” t’akuzuar për krime kundër shtetit”.

Gjatë 28 viteve që pasuan rënien e regjimit komunist në Shqipëri, komuniteti i studiuesve nuk ka qenë shumë i fokusuar në këto çështje delikate. Në Shqipëri mungojnë studime serioze mbi punën e detyruar dhe sistemin e internim-dëbimeve; nuk janë ndërtuan ende vende të kujtesës mbi regjimin komunist; nuk janë zhvilluar aktivitete të mirëfillta shkencore mbi këto problematike dhe, vetëm së fundi, po bëhet një punë sistematike për mbledhjen e dëshmive dhe kujtimeve të personave që kanë vuajtur në burgjet dhe kampet e internimit.

Tё bindur se vetёm duke iu qasur me guxim, objektivitet shkencor dhe empathi tё shkuarёs, i shёrbejmё emancipimit tё shoqёrisё shqiptare,

Autoriteti për informim mbi dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit,

në bashkëpunim me 

Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike,

Instituti i Integrimit të ish të Përndjekurve Politikë, dhe

Institutin për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit

ju ftojnë të paraqesni propozimet për prezantime për konferencën “Tё mohuar nga regjimi”: burgjet, sistemi i internim-dёbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri 1945-1990”, e cila do të mbahet më 31 tetor 2018 në Tiranë.

Kjo konferencë organizohet në kuadër të projektit “Përkujtojmë për të shëruar dhe parandaluar “, në mbështetje të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. Projekti mbështetet nga UNDP Shqipëri dhe Qeveria e Italisë.

 

Konferenca pёrqendrohet nё kёto tematika kryesore:

 1. Analizë mbi totalitarizmin dhe aplikimin e tij në Evropën Lindore dhe Shqipëri
 2. Raporti i historisё dhe kujtesёs pёr tё shkuarёn komuniste nё Shqipёri.
 3. Njё vёshtrim krahasimor ndёrmjet komunizmit shqiptar dhe atij nё vendet e tjera tё Evropёs Qendrore dhe Lindore.
 4. Figura e “armikut tё popullit” nё botёkuptimin komunist shqiptar.
 5. Faji individual, ndёshkimi kolektiv: analizё mbi sistemin e internim/dёbimeve nё Shqipёri.
 6. Tipologjia e kampeve dhe zonave tё internimit.
 7. Jeta e pёrditshme dhe raportet njerёzore nё kampet dhe nё zonat e internimit.
 8. Kampet e rrethuara me tela me gjemba; Berati, Kruja, Tepelena, Porto-Palermo etj.
 9. Reflektim mbi arsyet e pёrdorimit tё punёs sё detyruar nё burgje, kampet dhe zonat e internimit nё Shqipёri.
 10. Të huajt në kampet shqiptare: robërit e luftës, ushtarët grekë, italinët, etj. .
 11. Statistika nga produkti i përftuar për shoqërinë shqiptare nga përdorimi i punës së detyruar
 12. Kujtesa kolektive mbi kampet e internim/dёbimeve dhe tё shkuarёn komuniste nё Shqipёri.

 

Abstraktet duhet të përmbajnë 250-300 fjalë dhe të paraqiten jo më vonë se data 7 qershor 2018 në adresën:

info@ishperndjekurit.gov.al gov.al

Pjesëmarrësit do të njoftohen për përzgjedhjen jo më vonë se data 30 qershor 2018.

 

19-03-2015

Filed under: Uncategorized — iipp @ 12:19 PD

Office-Customer-Male-Light-iconEmer Mbiemer
Curriculum Vitae

10-03-2015

Pagesat për Ish të Dënuarit dhe Përndjekurit Politik

Filed under: Lajme — iipp @ 11:44 MD

Dëmshpërblimi i ish të përndjekurve, Veliaj: “Mbajtëm premtimin”

Filed under: Lajme — iipp @ 11:35 MD

Komisioni Parlamentar i Ekonomisë dhe Financave miratoi sot propozimet e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për ndryshimin e ligjit “Për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politikë”, duke i dhënë përparësi dëmshpërblimit të të dënuarve politikë që janë ende gjallë. Këto ndryshime përmbushin edhe një nga premtimet e Qeverisë Shqiptare për shtresën e ish të përndjekurve politikë, që lidhet me dëmshpërblimin financiar të tyre.

Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, z. Erion Veliaj, deklaroi në komision se projektligji është pjesë e një plani të gjerë veprimi të ndërmarrë nga MMSR, që përfshin rishikimin e të gjithë kuadrit ligjor në mbështetje të kësaj shtrese, ngritjen e Zyrës së të Zhdukurve, një plan të gjerë veprimi të memories historike, si dhe shërbime lehtësuese të tjera dhe shndërrimin e Institutit të Ish të Përndjekurve Politikë në një institucion vërtet dinamik dhe në shërbim të kësaj shtrese.

“24 vjet që nga rënia e komunizmit, ish të përndjekurit politikë kanë përfituar vetëm 20% të vlerës së dëmshpërblimit për vitet e burgut dhe vuajtjes së përjetuar nën regjimin komunist. Që nga ajo kohë, duhet të theksojmë me trishtim se vetëm një në gjashtë të përndjekur ka mbetur gjallë dhe vetëm në tre muajt e fundit janë ndarë nga jeta më shumë se 200 prej tyre”, u shpreh z. Veliaj.

Ai vuri në dukje se risia kryesore e projektligjit është ndarja e fondit të dëmshpërblimit në dispozicion, në një raport prej 70% për të gjithë subjektet përfituese parësore dhe 30% për trashëgimtarët e ish të dënuarve që nuk bëjnë pjesë në kategoritë parësore. “Në takimet e rregullta që kam bërë me ish të përndjekur në zyrën time apo gjatë takimeve për ndarjen e kësteve të dëmshperblimit viheshe dhe përpara faktit të trishtë që, ndërsa një qytetar si Gjelosh Biku 92 vjeç nuk kish marrë asnjë këst dëmshpërblimi, spekulantë ordinerë të cilët nuk kishin bërë vetë asnjë ditë burg, kishin përfituar tashmë me dy këste dëmshpërblim”, tha z. Veliaj, duke shtuar se me ndryshimet e propozuara nga MMSR përfitojnë njerëz si Gjelosh Biku, që nuk kanë marrë asnjë qindarkë prej 24 vitesh.

Projektligji përcakton gjithashtu edhe radhën e shpërndarjes së dëmshpërblimit për subjektet përfituese të kategorive parësore, për të njëjtin këst. Kështu, ky dëmshpërblim do të shpërndahet duke filluar nga:

– ish të dënuarat politike femra që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës;

– ish të dënuarit politikë që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës dhe që kanë moshën mbi 75 vjeç në momentin e miratimit të këtij ligji;

– ish të dënuarit politikë të cilët vuajnë sëmundje të rënda, sipas përcaktimit të aktit nënligjor të posaçëm;

– ish të dënuarit politikë që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës, të cilët pavarësisht moshës, kanë pasardhës së radhës së parë në moshë të mitur në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji;

– ish të dënuarit politikë që nuk jetojnë dhe që kanë trashëgimtarë të radhës së parë, të cilët janë në moshë të mitur në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji;

– ish të dënuarit politikë që jetojnë në momomentin e dhënies së pagesës dhe që kanë moshë nën 75 vjeç në momentin e miratimit të këtij ligji.

Megjithatë, sipas ministrit Veliaj, “borxhi që shteti dhe shoqëria jonë ka ndaj kësaj shtrese nuk mund të matet e as të paguhet në vlera monetare. Por, ndërmarrja e këtyre veprimeve është një borxh që në fjalët e Musine Kokalarit, shoqëria jonë i ka të gjithë atyre individëve që në respektim të ndërgjegjes së tyre, zgjodhën që ta donin këtë vend dhe përparimin e tij, dhe që u ndëshkuan vetëm për bindjet e tyre”.

Propozimet për ndryshimin e ligjit “Për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politikë” u miratuan në parim edhe nga Komisioni Parlamentar i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë.

Fjala e Ministrit te Mireqenies Sociale dhe Rinise, z. Erion Veliaj, ne Komisionin Parlamentar te Ekonomise dhe Financave

Te nderuar deputete, ju faleminderit per mundesine per te paraqitur perpara jush shkurtimisht arsyet qe cuan MMSR, ne bashkepunim me Ministrine e Drejtesise dhe Ministrine e Financave, te draft ndryshimeve ne Ligjin per Demshperblimin e Ish te Perndjekurve Politike.

Ky projektligj sot eshte pjese e nje plani te gjere veprimi te ndermarre nga MMSR, me qellim sjelljen e nje qasje te re drejt trajtimit te ish te perndjekurve politik, pjese e nje perpjekje te sinqerte per te bere nje ndarje nga perdorimi utilitar dhe i shemtuar 24 vjeçar te kesaj shtrese, e cila jo vetem nuk çoi ne rehabilitimin dhe integrimin e ish te perndjekurve politike, por as ne njohjen, denimin dhe distancimin e krimeve te komunizmit nga shoqeria jone.

Ky plan veprimi i Ministrise perfshin rishikimin e te gjithe kuadrit ligjor ne mbeshtetje te kesaj shtrese, ngritjen e Zyres se te Zhdukurve, nje plan te gjere veprimi te memories historike, si dhe sherbime lehtesuese te tjera dhe transformimin e Institutit te Ish te Perndjekurve Politike nga nje institucion qe i vetmi sherbim qe ofronte deri me sot ishin vendet e punes per personat qe punonin aty, ne nje institucion vertet dinamik dhe ne sherbim te kesaj shtrese.

Ndryshimet qe sjellim sot megjithate ne Kuvend kane nje qellim te vetem, te sigurojme permbushjen e detyrimit kushtetues per demshperblimin e ish te perndjekurve politike per te gjithe ata ish te perndjekur qe jane gjalle, ne nje kohe sa me te shkurter.

24 vjet qe nga renia e komunizmit, ish te perndjekurit politike kane perfituar vetem 20% te vleres se demshperblimit per vitet e burgut dhe vuajtjes se perjetuar nen regjimin komunist.

Qe nga ajo kohe, duhet te theksojme me trishtim qe vetem nje ne gjashte te perndjekur ka mbetur gjalle dhe vetem ne tre muajt e fundit jane ndare nga jeta me shume se 200 prej tyre.

Pa vene gishtin ndaj askujt, pervec atyre qe ndergjegja e tyre i denon, gjate takimeve te rregullta qe kam bere me ish te perndjekur ne zyren time apo gjate takimeve per ndarjen e kesteve te demshperblimit viheshe dhe perpara faktit te trishte qe, ndersa nje qytetare si Gjelosh Biku 92 vjeç nuk kish marre asnje kest demshperblimi, spekulante ordinere te cilet nuk kishin bere vete asnje dite burg, kishin perfituar tashme me dy keste demshperblim.

Nga ky ligj do te mund te perfitojne direkt:

Ish te denuar politike gjallë[1] Sasia
Te denuar burra mbi 75 vjec 1,284
Femra mbi 75 vjeç 68
Te denuar Burra nën 75 vjeç 1,470
Femra nën 75 vjeç 49
Përfitues gjithsej 2,754
Femra gjithsej 117

Risia kryesore e projektligjit është  ndarja e fondit të dëmshpërblimit në dispozicion, në një raport prej 70% për të gjithë subjektet përfituese parësore dhe 30 % për trashëgimtarët e ish të dënuarve që nuk bëjnë pjesë në kategoritë parësore.

Projektligji përcakton gjithashtu edhe radhën e shpërndarjes së dëmshpërblimit për subjektet përfituese të kategorive parësore, për të njëjtin këst. Kështu, ky dëmshpërblim do të shpërndahet duke filluar nga:

ish të dënuarat politike femra që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës;

ish të dënuarit politikë që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës dhe që kanë moshën mbi 75 vjeç në momentin e miratimit të këtij ligji;

ish të dënuarit politikë të cilët vuajnë sëmundje të rënda, sipas përcaktimit të aktit nënligjor të posaçëm;

ish të dënuarit politikë që jetojnë në momentin e dhënies së pagesës, të cilët pavarësisht moshës, kanë pasardhës së radhës së parë në moshë të mitur në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji;

ish të dënuarit politikë që nuk jetojnë dhe që kanë trashëgimtarë të radhës së parë, të cilët janë në moshë të mitur në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji;

ish të dënuarit politikë që jetojnë në momomentin e dhënies së pagesës dhe që kanë moshë nën 75 vjeç në momentin e miratimit të këtij ligji.

Shume shpejt MMSR do te sjelle ne Kuvend edhe ndryshime te tjera ligjore qe synojne te sigurojne qe asnje ish i perndjekur politik te mos humbase te drejten e tij per demshperblim per shkak te procedurave apo subjektivitetit te veprimit te burokracise shteterore.

Me lejoni qe ne fund te theksoj, se borxhi qe shteti dhe shoqeria jone ka ndaj kesaj shtrese nuk mund te matet as te paguhet ne vlera monetare. Por ndermarrja e ketyre veprimeve eshte nje borxh qe ne fjalet e Musine Kokalarit, shoqeria jone i ka te gjithe atyre individeve qe ne rrespektim te ndergjegjes se tyre, zgjodhen qe ta donin kete vend dhe perparimin e tij, dhe qe u ndeshkuan vetem per bindjet e tyre.

Ju Faleminderit!

Powered by WordPress