STATISTIKA

STATISTIKA MBI ISH TË DËNUARVE DHE TË PËRNDJEKURVE POLITIKË

Nga viti 1993 dhe në vazhdim rreth 43 mijë persona, kanë të drejtën e Statusit, të ndarë sipas grupeve:

  • A ( të pushkatuar politikë ),
  • A1 ( të sëmurë mendorë nga regjimi komunist ),
  • B ( të burgosur politikë ),
  • B1 ( të burgosur politikë të vdekur në burg),
  • C ( të internuar dhe të dëbuar politikë ).

Këto Vërtetime për Dhënie Statusi, lëshohen sipas statistikës së mëposhtme:

statistika-iipp