Categories
Dokumenta Lajme

Programi I Transparences

Programi i transparences

Kerkese per ndihme ekonomike

Plan Buxheti per vitin 2023


Format Kerkese per informacioni

Model Format Ankese

Format Informacioni 2

Format Informacioni 3

Regjistri Parashikimeve 2023

Regjistri Realizimeve 2022