Instituti Ish të përndjekurit politikë Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Tuesday March 17th, 2015

LEGISLATURE

Filed under: — iipp @ 09:20 PM

Ligj_8246_01.10.1997

Ligji i IIPse 2014 l Ndryshimet l p_ligji_15155_1

Ligji për Dëmshpërblimin e ish të Dënuarve Politikë

Kuadri ligjor i te perndjekurve politike

Ligj stat. e te perndjekurve politike 7748 DT 04.08.1993

Powered by WordPress