•  iipp
  •  

Thirrje për prezantime për Konferencën shkencore: “Tё mohuar nga regjimi”: burgjet, sistemi i internim-dёbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri 1945-1990 Ndër problematikat e marrёdhёnieve sё shoqёrisё shqiptare me tё shkuarёn komuniste... më shumë

Ligji_per_te_Drejten_e_Informimit Programi i transparences Regjistri-i-te-drejtes-se-informimit Koordinatori

Vizita e Drejtori  i Përgjithshëm ne Poloni. Drejtori  i Përgjithshëm i Institutit Ish të Përndjekurve Politikë, me  ftesë të Institute of National Remembrance udhetoi drejt Varshaves, në Poloni për nje vizitë pune. Respektivisht në datat... më shumë

  •  iipp
  •  

Emer Mbiemer Curriculum Vitae